Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava lůžkového oddělení - 1. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 08.11.2017 17.01.2018 09:00
Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. - dodávka medicinálních a technických plynů
podlimitní Zadáno 08.06.2017 28.06.2017 09:00
Pronájem tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 30.03.2017 09:00
Stavební úpravy 1.p.p. Sanatoria Jablunkov a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 15.12.2016 06.01.2017 10:00
Imunoanalyzátor na kardiomarkery
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2016 24.10.2016 08:00
Automatická močová linka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2016 22.06.2016 08:00
Koagulační vyšetření u pacientů II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2016 22.04.2016 08:00
Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 5
nadlimitní Zadáno 11.02.2016 08.04.2016 10:30
Projektová dokumentace akce „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 10.02.2016 04.04.2016 11:45
Dodávka nemocničních lůžek pro dětské oddělení - OZŘ.
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2016 28.01.2016 09:00
Nemocnice ve Frýdku–Místku, p.o. – dodávka Mikroskopu pro OKB
nadlimitní Zadáno 03.12.2015 20.01.2016 10:00
Projektová dokumentace akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 22.10.2015 16.12.2015 09:00
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko
nadlimitní Zadáno 30.09.2015 13.01.2016 11:30
Nemocnice ve Frýdku–Místku, p.o. – obnova přístrojové zdravotnické techniky
nadlimitní Zadáno 08.09.2015 02.11.2015 10:00
Rámcová smlouva o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje
nadlimitní Zadáno 17.08.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016