Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna osvětlovacích těles ve vybraných prostorech Nemocnice Třinec, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2021 10.11.2021 08:00
Projektová dokumentace - Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu
nadlimitní Zadáno 22.10.2021 29.11.2021 10:00
Dodávka a instalace videogastroskopu a videokolonoskopu včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 14.10.2021 08:00
Dodávka a instalace přístroje EEG včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2021 11.10.2021 08:00
Dodávka přístrojů pro rehabilitaci včetně zajištění pozáručního servisu (opakované zadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 18.08.2021 08:00
Dodávka a instalace přístroje pro lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 30.07.2021 09:00
Pronájem tiskáren
podlimitní Zadáno 12.07.2021 02.08.2021 10:00
Dodávka přístrojů pro rehabilitaci včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2021 09.07.2021 08:00
Dodávka fototerapeutické celotělové kabiny vč. zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2021 21.05.2021 08:00
Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor k akci "Rekonstrukce Gastroenterologického centra" II
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2021 23.04.2021 08:00
Dodávka sanitního vozidla - opakované zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 12.04.2021 09:00
Výpůjčka mobilních analyzátorů včetně dodávky testů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2021 22.02.2021 09:00
Úprava lůžkového oddělení - 2. etapa
podlimitní Zadáno 04.01.2021 05.02.2021 10:00
Odborná údržba a servis zdravotnických prostředků - mycí a dezinfekční automaty
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020 15.12.2020 09:00
Odborná údržba a servis zdravotnických prostředků - monitorovací technika
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020 15.12.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016