Profil zadavatele: Bílovecká nemocnice, a.s.

  • Název: Bílovecká nemocnice, a.s.
  • IČO: 26865858
  • Adresa:
    17. listopadu 538/57
    74301 Bílovec
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_134.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení