Profil zadavatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
  • IČO: 00844896
  • Adresa:
    Dělnická 1132/24
    73601 Havířov
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Radiografický přístroj pro snímkování vzorků
podlimitní Hodnocení 15.06.2022 07.07.2022 09:00
Rekonstrukce prostor bývalé prodejny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2022 27.05.2022 10:00
Rekonstrukce bývalé prádelny na mateřskou školku
podlimitní Hodnocení 16.05.2022 03.06.2022 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci JIP pro dětské pacienty – výstavba objektu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2022 13.05.2022 10:00
Svoz a využití/likvidace odpadů kategorie 19 12 12
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 09.05.2022 10:00
Malování 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.04.2022 27.04.2022 10:00
JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu
podlimitní Hodnocení 14.04.2022 24.05.2022 09:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Vybavení zubní LPS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.04.2022 26.04.2022 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce infekčního oddělení pro oddělenou logistiku pacientů s VNN a C19
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2022 12.04.2022 10:00
Výpůjčka plně automatického systému dvou hematologických analyzátorů, nátěrového a barvícího automatu a systému digitální morfologie
nadlimitní Hodnocení 31.03.2022 01.06.2022 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2022 08.04.2022 10:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Analytický systém pro nutriční poradnu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2022 22.03.2022 10:00
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení
podlimitní Hodnocení 10.03.2022 31.03.2022 09:00
Rekonstrukce infekčního oddělení pro oddělenou logistiku pacientů s VNN a C19
podlimitní Hodnocení 10.03.2022 31.03.2022 10:00
Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení - Modernizace přístrojové techniky Infekčního oddělení (přístroje) – monitorovací systém životních funkcí
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.01.2022 25.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››