Profil zadavatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
  • IČO: 00844896
  • Adresa:
    Dělnická 1132/24
    73601 Havířov
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis a údržba rentgenových zařízení
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 11.04.2023 09:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Vysokoindukční magnetický stimulátor
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.02.2023 08.03.2023 10:00
Zajištění dodávky a servisu pro poštovního serveru a poštovní služby v hybridním režimu (licence Microsoft Client Access Licenses, MS 365, HelpDesk 24/7, on-site technická podpora)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2023 23.02.2023 10:00
Software pro podporu surveillance nozokomiálních infekcí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2023 27.01.2023 10:00
Rekonstrukce stanice kyslíku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.01.2023 23.01.2023 10:00
Rekonstrukce ambulantní rehabilitace
podlimitní Hodnocení 09.12.2022 25.01.2023 09:00
Dodávka nemocničních lůžek pro dětské oddělení - OZŘ.
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2016 28.01.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016