Profil zadavatele: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
  • IČO: 00844896
  • Adresa:
    Dělnická 1132/24
    73601 Havířov
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace a výkon autorského dozoru – Přístavba lůžkového výtahu infekčního pavilónu
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2020 18.09.2020 10:00
Projektová dokumentace a výkon autorského dozoru – Přístavba a rekonstrukce dětské JIP
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2020 18.09.2020 10:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Systém pro diagnostiku periferního vaskulárního onemocnění
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2020 08.09.2020 10:00
„Nákup osobních ochranných prostředků“
nadlimitní Hodnocení 27.07.2020 28.08.2020 09:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Ultrazvukový přístroj pro ARIM
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2020 03.08.2020 10:00
Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2020 03.08.2020 10:00
„Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov II“
nadlimitní Hodnocení 22.06.2020 24.07.2020 09:00
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o. – 2. část“
nadlimitní Hodnocení 08.06.2020 10.07.2020 09:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 19.06.2020 10:00
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, tvorba bezpečnostních plánů, školení, nácviky a cvičení
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2020 29.05.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Magnetická rezonance – výstavba objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 18.05.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 06.05.2020 10:00
Výkon autorského dozoru projektanta pro akci Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 06.05.2020 10:00
Přestavba ambulancí
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2020 29.04.2020 10:00
Datacentrum s garantovanou bezpečností
podlimitní Hodnocení 14.04.2020 30.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››