Profil zadavatele: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
  • IČO: 00844896
  • Adresa:
    Dělnická 1132/24
    73601 Havířov
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení zdravotnických přístrojů – Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 19.06.2020 10:00
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, tvorba bezpečnostních plánů, školení, nácviky a cvičení
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2020 29.05.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Magnetická rezonance – výstavba objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 18.05.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 06.05.2020 10:00
Výkon autorského dozoru projektanta pro akci Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 06.05.2020 10:00
Přestavba ambulancí
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2020 29.04.2020 10:00
Datacentrum s garantovanou bezpečností
podlimitní Zadáno 14.04.2020 30.04.2020 10:00
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
podlimitní Zadáno 09.04.2020 02.06.2020 09:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce šaten a dodávka mobiliáře
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2020 22.04.2020 10:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Resuscitační lůžko pro ARIM
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2020 23.04.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce vestibulu
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2020 24.04.2020 10:00
Rekonstrukce vestibulu
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2020 05.05.2020 10:00
Pořízení zdravotnické techniky - telemeterie a kardiotokograf
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2020 17.04.2020 08:00
Servis chladicích zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2020 20.04.2020 08:00
Dodávka periferních žilních kanyl
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2019 16.12.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016