Profil zadavatele: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

  • Název: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
  • IČO: 47813750
  • Adresa:
    Olomoucká 470/86, Předměstí
    746 01 Opava
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 636281

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 100 ks PC a 100 ks monitorů pro IT oddělení SNO
podlimitní Příjem nabídek 28.11.2023 13.12.2023 08:00
Dodávka endoskopické věže pro urologické oddělení SNO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2023 08.12.2023 08:00
Dodávka anesteziologického přístroje pro ARO SNO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2023 05.12.2023 08:00
Pavilon W - přístavba, stavební úpravy a udržovací práce
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2023 04.12.2023 08:30
Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Ostravě
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2023 12.12.2023 08:30
Dodávka serveru pro PACS
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2023 29.11.2023 08:15
Dodávky medicinálních a technických plynů, vč. pronájmu lahví
podlimitní Hodnocení 09.11.2023 29.11.2023 09:00
Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie "ostatní" pro období 2024 - 2027
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2023 20.11.2023 08:00
Snížení energetické náročnosti budov SN – PD, spojené řízení DUR a DSP, DPS + autorský dozor
podlimitní Hodnocení 17.10.2023 10.11.2023 08:30
Vybavení interiéru – pavilon L SN v Opavě – II. část
podlimitní Zadáno 29.09.2023 18.10.2023 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016