Profil zadavatele: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

  • Název: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
  • IČO: 47813750
  • Adresa:
    Olomoucká 470/86, Předměstí
    746 01 Opava
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 636281

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pavilon N – chlazení interních vyšetřoven 1.NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2017 10.07.2017 10:00
Dodávka flexibilního videogastroskopu pro interní oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2017 21.06.2017 10:00
Dodávka 1 ks sestavy pro snímání a vyhodnocování EEG pro NEU odd.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2017 14.06.2017 10:00
Oprava laseru GreenLight XPS pro urologické oddělení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2017 10.05.2017 11:00
Zajištění stravy pro zaměstnance Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace a pronájem prostor pro výdej stravy
nadlimitní Vyhodnoceno 15.03.2017 18.04.2017 10:00
Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.
nadlimitní Hodnocení 28.02.2017 16.05.2017 11:00
Pořízení parního autoklávu pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.
nadlimitní Zadáno 31.01.2017 21.03.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016