Profil zadavatele: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

  • Název: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
  • IČO: 47813750
  • Adresa:
    Olomoucká 470/86, Předměstí
    746 01 Opava
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 636281

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava laseru GreenLight XPS pro urologické oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2017 10.05.2017 11:00
Dodávka ultrazvukového přístroje pro GYN odd.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2017 10.05.2017 10:00
Dodávka vozidla pro rozvoz stravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2017 03.05.2017 09:00
Zajištění stravy pro zaměstnance Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace a pronájem prostor pro výdej stravy
nadlimitní Hodnocení 15.03.2017 18.04.2017 10:00
Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.
nadlimitní Hodnocení 28.02.2017 16.05.2017 11:00
Pořízení parního autoklávu pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.
nadlimitní Zadáno 31.01.2017 21.03.2017 11:00
Úpravy systému vytápění areálu Slezské nemocnice v Opavě
podlimitní Zadáno 07.06.2016 13.07.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016