Profil zadavatele: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

  • Název: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
  • IČO: 47813750
  • Adresa:
    Olomoucká 470/86, Předměstí
    746 01 Opava
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 636281

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pavilon N - chlazení vybraných místností 3. -5. NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 11.03.2019 11:00
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky dvou nových koagulačních analyzátorů pro HTO
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 20.03.2019 08:30
Dodávka nitroočních čoček, vč. bezplatné výpůjčky operační jednotky pro oční oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2019 11.03.2019 08:30
Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy SNO
podlimitní Příjem nabídek 05.02.2019 11.03.2019 08:30
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy
podlimitní Hodnocení kvalifikace 04.12.2018 11.01.2019 12:00
Dodávky setů k enterálním výživám, vč. bezplatné výpůjčky 50 ks enterálních pump II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2018 05.12.2018 09:00
Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace
nadlimitní Zadáno 31.08.2018 09.10.2018 08:30
Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa - ČÁST 5: Peroperační RTG C-rameno včetně 5tiletého pozáručního servisu
nadlimitní Zadáno 18.06.2018 22.08.2018 08:30
Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa - ČÁST 8: Laserový rehabilitační přístroj
nadlimitní Zadáno 06.03.2018 25.04.2018 08:30
Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa - ČÁST 7: Automatický močový analyzátor
nadlimitní Zadáno 06.03.2018 08.06.2018 08:30
Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa - ČÁST 5: Peroperační RTG C-rameno včetně 5tiletého pozáručního servisu
nadlimitní Zrušeno 06.03.2018 25.04.2018 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016