Profil zadavatele: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

  • Název: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
  • IČO: 47813750
  • Adresa:
    Olomoucká 470/86, Předměstí
    746 01 Opava
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 636281

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 2 ks sanitních vozidel pro SN v Opavě
podlimitní Příjem nabídek 26.07.2019 03.09.2019 10:00
Dodávka 10 ks lůžek, vč. matrací pro urologické oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2019 12.08.2019 09:00
Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů na zpracování krve
nadlimitní Hodnocení 09.07.2019 09.08.2019 10:00
Dodávka laseru pro ORL výkony
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2019 19.07.2019 09:00
Centrální zajištění logistických služeb pro SN v Opavě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2019 03.06.2019 08:30
Tiskové řešení pro Slezskou nemocnici v Opavě a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
podlimitní Hodnocení 20.05.2019 19.06.2019 10:00
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
podlimitní Hodnocení 19.03.2019 16.08.2019 10:00
Pavilon H – stavební úpravy a přístavba
podlimitní Zadáno 13.03.2019 21.05.2019 10:00
Dodávka hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny SNO
nadlimitní Zadáno 12.03.2019 15.04.2019 08:30
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky dvou nových koagulačních analyzátorů pro HTO
nadlimitní Zadáno 13.02.2019 20.03.2019 08:30
Dodávka nitroočních čoček, vč. bezplatné výpůjčky operační jednotky pro oční oddělení
nadlimitní Zadáno 06.02.2019 11.03.2019 08:30
Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy SNO
podlimitní Zadáno 05.02.2019 11.03.2019 08:30
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy
podlimitní Zadáno 04.12.2018 04.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016