Profil zadavatele: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

  • Název: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
  • IČO: 47813750
  • Adresa:
    Olomoucká 470/86, Předměstí
    746 01 Opava
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 636281

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro SN v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 02.03.2020 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro analýzu nukleových kyselin, vč. výpůjčky analytického systému pro MKB
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2020 25.02.2020 10:00
Next Generation Firewall
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2020 10.02.2020 10:00
Dodávka 75 ks repasovaných PC pro SN v Opavě a SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2020 28.01.2020 09:00
Čištění a údržba vývodů vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2020 03.02.2020 13:00
Dodávky implantátu – primární kyčel hybridní – pro ortopedické operace – COS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.01.2020 27.01.2020 09:00
Provádění PBTK na lůžkových napájecích jednotkách
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2020 24.01.2020 10:30
Dodávka flexibilního ureterorenoskopu pro urologickou ambulanci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.01.2020 24.01.2020 10:00
Modernizace síťových prvků
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2019 20.01.2020 10:00
Dodávka výpočetního tomografu a skiagrafického RTG přístroje - ČÁST 2: Skiagrafický RTG přístroj
nadlimitní Zadáno 20.11.2019 23.12.2019 08:30
Výpůjčka 4 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy
nadlimitní Zadáno 23.08.2019 10.10.2019 09:00
Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů na zpracování krve
nadlimitní Zadáno 09.07.2019 09.08.2019 10:00
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
podlimitní Zadáno 19.03.2019 16.08.2019 10:00
Pavilon H – stavební úpravy a přístavba
podlimitní Zadáno 13.03.2019 21.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016