Profil zadavatele: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
  • IČO: 00534242
  • Adresa:
    Kaštanová 268
    73961 Třinec
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka UZV přístroje včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.12.2022 16.01.2023 08:00
Dodávka transnasálního gastroskopu včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2022 16.12.2022 08:00
Pronájem tiskáren
podlimitní Hodnocení 05.12.2022 11.01.2023 08:00
Dodávka injekčních stříkaček a jehel
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.12.2022 19.12.2022 08:00
Likvidace nebezpečného odpadu
podlimitní Zadáno 04.11.2022 28.11.2022 08:00
Obnova serverů, zvýšení kapacity datového uložiště a rozšíření funkcionalit systému PACS
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2022 18.11.2022 08:00
Dodávka PC, LCD monitorů a licencí Windows Server 2022 Cal Device
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2022 03.11.2022 08:00
Výpůjčka imunohistochemického barvícího automatu včetně dodávek spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2022 18.10.2022 08:00
Výpůjčka 21 kusů POCT glukometrů včetně dodávky spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2022 18.10.2022 08:00
Modernizace Nemocnice Třinec – II. Etapa, II. Část – Dodávka magnetické rezonance včetně pozáručního servisu.
nadlimitní Vyhodnoceno 29.09.2022 01.12.2022 10:00
Právní služby ve věcech nesporné právní agendy Nemocnice Třinec, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 26.09.2022 08:00
Dodávka sanitního vozidla II.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 29.09.2022 08:00
Projektová dokumentace, výkon autorského dozoru k akci "Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 26.09.2022 08:00
Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa II
nadlimitní Zadáno 30.08.2022 09.11.2022 10:00
Ostraha areálu Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 15.07.2022 09.08.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››