Profil zadavatele: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
  • IČO: 00534242
  • Adresa:
    Kaštanová 268
    73961 Třinec
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace laserového multifunkčního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2017 26.10.2017 10:00
Dodávka inkontinenčních pomůcek
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2017 23.10.2017 10:30
Dodávka jednorázového zdravotnického materiálů
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2017 23.10.2017 10:15
Dodávka obvazového a krycího materiálů
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2017 23.10.2017 10:45
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. - II
nadlimitní Hodnocení 10.10.2017 16.11.2017 10:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.
nadlimitní Hodnocení 29.06.2017 10.08.2017 10:00
Rozšíření funkcionality a modernizace stávajícího NIS
nadlimitní Zadáno 09.09.2016 13.09.2016 09:00
Modernizace náhradního zdroje elektřiny
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 23.08.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016