Profil zadavatele: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
  • IČO: 00534242
  • Adresa:
    Kaštanová 268
    73961 Třinec
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy Rehabilitace II Nemocnice Třinec, p.o."
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2019 01.04.2019 10:00
Dodávka periferních žilních kanyl
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 19.12.2018 10:00
Dodávka vyšetřovacích a operačních rukavic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 13.12.2018 10:00
Rekonstrukce interní JIP
podlimitní Zadáno 23.11.2018 12.12.2018 10:00
Dodávka zdravotnické techniky
nadlimitní Hodnocení 13.11.2018 14.12.2018 10:00
Dodávka návštěvnických a operačních plášťů, ústenek a čepic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2018 04.12.2018 10:00
Dodávka jednorázového rouškování
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 22.11.2018 10:00
Dodávka reagencií spojená s bezplatnou výpůjčkou analyzátorů na dobu pěti let
nadlimitní Zadáno 19.06.2018 25.07.2018 10:00
Optimalizace lůžkové kapacity – Nemocnice Třinec
podlimitní Zadáno 29.05.2018 18.06.2018 10:00
Obnova tabletového systému
nadlimitní Zadáno 02.05.2018 11.06.2018 10:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. - III
nadlimitní Zadáno 22.03.2018 09.05.2018 10:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. - II
nadlimitní Zadáno 10.10.2017 16.11.2017 10:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.
nadlimitní Zadáno 29.06.2017 10.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016