Profil zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 48804525
  • Adresa:
    Výškovická 2995/40
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_9.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání sanitního vozidla RLP-RV
nadlimitní Příjem nabídek 07.08.2020 07.09.2020 07:00
Dodání ochranných masek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 20.08.2020 07:00
Dodávka pneumatik
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 24.08.2020 07:00
Podpora informačního systému operačního řízení
nadlimitní Vyhodnoceno 08.06.2020 07.07.2020 07:00
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 26.10.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016