Profil zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 48804525
  • Adresa:
    Výškovická 2995/40
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_9.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání ložního materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2022 01.12.2022 07:00
Dodání injekčního materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2022 01.12.2022 07:00
Dodání materiálu pro dýchání
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2022 01.12.2022 07:00
Dodání elektrod EKG
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2022 01.12.2022 07:00
Dodání obvazového materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2022 01.12.2022 07:00
Dodání rukavic
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2022 01.12.2022 07:00
Oděvy
nadlimitní Příjem nabídek 24.10.2022 08.03.2023 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016