Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup uživatelské multilicence k provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek
podlimitní Zadáno
Ostraha budovy krajského úřadu
nadlimitní Zadáno
Úklidové práce
nadlimitní Zadáno
Dodání sanitních vozidel
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 10.05.2021 07:00
Dodávka optického biometru pro oční oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 23.04.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor k akci "Rekonstrukce Gastroenterologického centra" II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 23.04.2021 08:00
Pavilon B – stavební úpravy suterénu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2021 22.04.2021 10:00
„Nákup osobních ochranných prostředků – Ochranné obleky“
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2021 19.04.2021 09:00
Dodávka sanitního vozidla - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2021 12.04.2021 09:00
„Kardiotokografický systém pro gynekologicko-porodnické oddělení“
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2021 27.04.2021 09:00
„Opravy, revize a servis gastronomických zařízení“
podlimitní Hodnocení 19.03.2021 09.04.2021 10:00
Dodávka porodní, relaxační vany pro gynekologicko-porodnické oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2021 01.04.2021 09:00
„UZV přístroj pro urologickou diagnostiku“
podlimitní Hodnocení 19.03.2021 09.04.2021 09:00
Dodávka a instalace nového teplovodního kotle
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2021 01.04.2021 10:00
OOP Dvorce –přístavba a stavební úpravy – PD, inženýrská činnost, autorský dozor a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2021 07.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››