Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sociálního zařízení pro dokumentační pracovnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 27.11.2020 09:00
Revitalizace prostranství u Pavilon H a E
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 14.12.2020 09:00
Dodání materiálu pro dýchání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 03.12.2020 09:00
Dodání injekčního materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 03.12.2020 09:00
Dodání elektrod EKG
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 03.12.2020 09:00
Dodání obvazového materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 03.12.2020 09:00
Stavební úpravy venkovního prostoru u nemocniční lékárny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 07.12.2020 09:00
Vybavení interiéru zubní ambulance
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2020 26.11.2020 09:00
Dodávka EMG
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 20.11.2020 13:00
Urgentní příjem - studie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2020 27.11.2020 09:00
Dodávka operačního stolu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2020 23.11.2020 08:00
Dodávka log management systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2020 18.11.2020 10:00
Dodávka elektrochirurgického generátoru s argon-plazmovou koagulací pro interní oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 23.11.2020 09:00
Stavební úpravy - zubní ambulance
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2020 12.11.2020 09:00
„Výpůjčka 4 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2020 04.12.2020 09:00
všechny zakázky