Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení zdravotnických přístrojů – Zalévací linka se dvěma chladícími moduly
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2022 16.12.2022 10:00
Dodávka vybavení a nábytku do stomatologické ordinace ve Vrbně pod Pradědem
podlimitní Příjem nabídek 07.12.2022 27.12.2022 09:00
Svoz a využití/likvidace odpadů kategorie 19 12 12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2022 15.12.2022 10:00
Dodávka elektrochirurgického vysokofrekvenčního generátoru po urologické oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2022 19.12.2022 09:00
Dodávka transnasálního gastroskopu včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2022 16.12.2022 08:00
Dodávka rehabilitačních přístrojů včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2022 16.12.2022 08:00
Pronájem tiskáren
podlimitní Příjem nabídek 05.12.2022 22.12.2022 08:00
Dodávka injekčních stříkaček a jehel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2022 19.12.2022 08:00
Výpůjčka hematologického analyzátoru spojená s dodávkou reagencií pro stanovení krevního obrazu
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 05.01.2023 09:00
Přístroje 2022 - I. - ČÁST 10: Nové medicínské zdrojové mosty a stativy
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 03.01.2023 08:30
Přístroje 2022 - I. - ČÁST 7: Velkoplošný monitor digitálního obrazu
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 03.01.2023 08:30
Přístroje 2022 - I. - ČÁST 5: Elektrochirurgická jednotka
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 03.01.2023 08:30
Přístroje 2022 - I. - části 5, 7 a 10
nadlimitní Zadávání 02.12.2022
Přístroje 2022 - infektologie II - ČÁST 5: Myčka desinfekční na nádobí
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 03.01.2023 08:30
Přístroje 2022 – infektologie II. - ČÁST 2: Vany
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 03.01.2023 08:30
všechny zakázky