Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka léčivých přípravků k léčbě s určitými onemocněními zraku
nadlimitní Příjem nabídek 07.07.2022 11.08.2022 09:00
Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - Rekonstrukce vestibulu - Karviná"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2022 18.07.2022 08:00
Stavební úpravy - Zřízení zubních ambulancí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2022 15.07.2022 10:00
Oprava podlahy v kuchyni Nemocnice Třinec, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2022 28.07.2022 08:00
Dodání a montáž nábytku pracoviště finanční účtárny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2022 28.07.2022 08:00
Dodávka sanitního vozidla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2022 28.07.2022 08:00
Ultrazvuk pro RDG oddělení v Orlové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2022 13.07.2022 09:00
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky automatického laboratorního sytému pro CL SN v Opavě
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2022 02.08.2022 08:30
Dodávka mikroperimetru II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2022 13.07.2022 08:00
VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - ČÁST 2: Zdravotní technika volně stojící
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 17.08.2022 08:30
VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - ČÁST 1: Stavební úpravy
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 17.08.2022 08:30
VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A
nadlimitní Zadávání 28.06.2022
Oprava strojní části regulačního uzlu topné vody pro VZT v Nemocnici Karviná - Ráj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 08.07.2022 08:00
Servis výtahů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 13.07.2022 10:00
Oprava balkónů na budovách B a C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 14.07.2022 09:00
všechny zakázky