Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka jedenorázového rouškování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2019 30.12.2019 10:00
ZVÝŠENÍ ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, VÝPOČETNÍCH STŘEDISEK A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE V NEMOCNICI
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2019 27.12.2019 10:00
Dodávka mamografického RTG přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 17.12.2019 08:30
Dodávka terminálů II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2019 21.11.2019 08:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce hemodialýzy v budově S
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 29.11.2019 09:00
Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie „ostatní“ pro rok 2020 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 02.12.2019 10:00
ZZS Moravskoslezského kraje- vozidlo pro převoz pracovníků a materiálu-2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 22.11.2019 07:00
ZZS Moravskoslezského kraje- vozidlo vedoucího zásahu-2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 22.11.2019 07:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – videořetězec II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2019 15.11.2019 08:00
Údržba zeleně v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2019 18.11.2019 08:00
Dodávky diagnostických testů včetně výpůjčky analyzátoru krevních plynů pro OKB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2019 13.11.2019 09:00
Dodávka 2 ks operačních stolů
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2019 20.11.2019 09:00
Dodávka tiskáren pacientských náramků.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2019 14.11.2019 08:00
Dodávka videokolonoskopu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2019 18.11.2019 13:00
Dodávka ultrazvukového diagnostického přístroje pro endokrinologii
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2019 15.11.2019 10:00
všechny zakázky