Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pavilon S - oprava venkovního schodiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 02.05.2024 08:00
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 29.04.2024 07:00
Ubytovna SZZ Krnov – oprava 2 bytů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 30.04.2024 09:00
Servis a údržba rentgenových zařízení II
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 15.05.2024 09:00
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro SNO - II.
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 26.04.2024 09:00
Ultrazvukové přístroje
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2024 26.04.2024 07:00
„Provádění laboratorního vyšetření – NAT testování vzorků dárců krve a krevních složek“
nadlimitní Příjem nabídek 10.04.2024 14.05.2024 09:00
Malířské práce v SNO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 24.04.2024 08:00
Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2024 02.05.2024 08:00
Dorozumívací zařízení sestra - pacient na C-JIP a ORT oddělení SNO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2024 22.04.2024 08:00
Endoskopické vybavení pro screeningovou kolonoskopii
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 22.04.2024 09:00
Stavební úpravy v budově E - 4. NP/II
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2024 15.04.2024 09:00
Elektroforetický analyzátor
podlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 25.04.2024 09:00
Výstavba chodníku v areálu SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2024 15.04.2024 09:00
Město Albrechtice-rozvod medicinálních plynů a vzduchu pro COVID pacienty II.
podlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 22.04.2024 08:30
všechny zakázky