Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpůjčka analyzátoru glykovaného hemoglobinu a dodávka SZM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 09.04.2019 08:00
Dodávka urodynamického přístroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 01.04.2019 08:00
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
podlimitní Prokazování kvalifikace 19.03.2019 11.04.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy Rehabilitace II Nemocnice Třinec, p.o."
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 01.04.2019 10:00
Dodání sanitního vozidla "FZŠ"
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 16.04.2019 08:00
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků
nadlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 03.06.2019 08:00
Dodávky reagencií pro stanovení krevního obrazu, včetně bezplatné výpůjčky hematologického analyzátoru pro CL
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 10.04.2019 10:00
Dodávky diagnostik, vč. bezplatné výpůjčky chemiluminiscenčního analyzátoru pro CL
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 09.04.2019 10:00
Dodávka mikroskopu pro hematologicko-transfúzní oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 28.03.2019 10:00
Dodávka laparoskopické kamerové hlavy pro Centrální operační sály
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 28.03.2019 09:00
PD – Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 27.03.2019 08:00
Pavilon H – stavební úpravy a přístavba
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2019 16.04.2019 10:00
Dodávka hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny SNO
nadlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 15.04.2019 08:30
Výpůjčka imunochemického analyzátoru a dodávky specifického spotřebního materiálu
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 29.03.2019 10:00
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. II
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2019 08.04.2019 09:00
všechny zakázky