Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Malování v Nemocnici Třinec, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 06.04.2023 08:00
Přístroje 2022 - II.
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 25.04.2023 08:30
"Výpůjčka hematologického analyzátoru spojená s dodávkou reagencií pro stanovení krevního obrazu II"
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 26.04.2023 09:00
Přístroje 2022 - I. – část 6 - opakovaná
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 18.04.2023 08:30
Dodávka 100 ks PC a 100 ks monitorů pro IT oddělení SN v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2023 06.04.2023 08:30
Dodávka léčivých přípravků k léčbě s účinnou látkou Infliximab
nadlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 14.04.2023 10:15
Dodávka léčivých přípravků k léčbě s účinnou látkou Ustekinumab
nadlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 14.04.2023 10:00
Dodávka léčivých přípravků k léčbě s účinnou látkou Secukinumab
nadlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 14.04.2023 09:45
Dodávka léčivých přípravků k léčbě s účinnou látkou Golimumab
nadlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 14.04.2023 09:30
Dodávka léčivých přípravků k léčbě s účinnou látkou Ixekizumab
nadlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 14.04.2023 09:15
Dodávka léčivých přípravků k léčbě s účinnou látkou Vedolizumab
nadlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 14.04.2023 09:00
Dodávky diagnostických testů pro testování citlivosti mikroorganismů na ATB a identifikaci mikroorganismů, vč. bezplatné výpůjčky analyzátoru
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 06.04.2023 09:00
Pronájem tiskáren
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2023 31.03.2023 08:00
Stavební úpravy sesterny - interna II budova C
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2023 23.03.2023 10:00
Výpůjčka turbidimetrického analyzátoru spojená s dodávkou reagencií pro stanovení speciálních proteinů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2023 30.03.2023 10:00
všechny zakázky