Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení zdravotnických přístrojů – Gama sonda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2023 14.06.2023 10:00
Dodávka rozšíření dvou datových úložišť Pure Storage model FlashArray//X20R3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2023 20.06.2023 08:00
Dodávka perimetru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 09.06.2023 08:00
Úprava skladu VS Opava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 20.06.2023 07:00
Dovybavení pracoviště magnetické rezonance – Anesteziologický přístroj
podlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 16.06.2023 10:00
Komplexní dodávka CMS
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 30.06.2023 10:00
Modernizace technologické a aplikační infrastruktury pro PACS
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 30.06.2023 10:00
Pozáruční opravy vozidel
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2023 27.06.2023 07:00
Dodávka kardiotokografu pro gynekologické oddělení SN v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 13.06.2023 08:30
Chirurgický šicí materiál
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 20.06.2023 08:00
Monitorovací systém pro dospávací pokoj
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2023 16.06.2023 09:00
Stavební úpravy budovy X16 pro umístění školícího centra - 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 12.06.2023 09:00
Rozšíření jednotky poanesteziologické péče na operačních sálech
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2023 05.06.2023 10:00
Dodávka inkontinenčních pomůcek II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2023 06.06.2023 08:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Transportní vícesegmentová lehátka
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2023 29.05.2023 10:00
všechny zakázky