Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna podlahových krytin na Centrálních operačních sálech
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 11.06.2019 09:00
Dodávka a instalace videořetězce včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 03.06.2019 09:00
Dodávka 153 ks zdravotních a 14 ks lékařských židlí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 28.05.2019 09:00
Dodávka a instalace 2 ks elektrochirurgických jednotek včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 30.05.2019 12:00
Dodávka přístrojů pro BOC
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2019 17.05.2019 09:00
Dodávka a instalace bronchoskopické věže včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 29.05.2019 09:00
Dodávka a instalace bodypletysmografu včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 27.05.2019 10:00
Dodávka a instalace systému pro vyšetření poruch dýchání během spánku včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 27.05.2019 09:00
Pořízení zdravotnických přístrojů - myčky podložních mís
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2019 30.05.2019 08:00
Dodávka nástěnného detektoru k MR
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2019 10.05.2019 09:00
Projektová dokumentace - Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2019 14.05.2019 09:00
Likvidace nebezpečného odpadu
nadlimitní Příjem nabídek 26.04.2019 28.05.2019 10:00
Dodávka 4 ks EKG přístrojů
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2019 03.05.2019 09:00
Výpůjčka analyzátoru glykovaného hemoglobinu a dodávka specifického spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2019 13.05.2019 08:00
Pavilon V - výměna podlahových krytin - COS
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2019 17.05.2019 08:30
všechny zakázky