Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zpevněné plochy před budovou A v areálu SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2022 02.09.2022 09:00
Držák TEP-Satler II pro ORT oddělení SN v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2022 31.08.2022 09:00
Dodávka a provoz vyvolávacího a audiovizuálního systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2022 24.08.2022 08:00
Mikrotom pro oddělení patologie - SN v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 29.08.2022 09:15
Endoskopická věž pro FESS pro ORL oddělení SN v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 29.08.2022 09:00
Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. IV
nadlimitní Příjem nabídek 11.08.2022 14.09.2022 09:00
Chladící a mrazící technika pro krevní transfuze pro HTO oddělení SN Opava-II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2022 24.08.2022 09:00
Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce kanalizace – Karviná
podlimitní Příjem nabídek 10.08.2022 30.08.2022 09:00
Parkoviště před pavilonem A - SN v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2022 23.08.2022 09:00
Dekontaminační zařízení Nemocnice Krnov – stavba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 30.08.2022 09:00
Dodávka 2 ks resuscitačních lůžek s integrovanou váhou pro iktové centrum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2022 19.08.2022 10:00
Jednotka intraoperačního neuromonitoringu pro EMG a EP signály pro ORL oddělení SN Opava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 19.08.2022 08:15
Elektrochirurgický generátor vč. odsávací jednotky pro COS SN Opava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 19.08.2022 08:00
Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budově I
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2022 12.08.2022 10:00
TDS a BOZP stavby Parkovací plochy - 1. lokalita
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2022 08.08.2022 09:00
všechny zakázky