Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 2 ks celotělového pletysmografu pro plicní ambulanci v Jeseníku a Bruntále
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 17.06.2021 09:00
Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2021 09.07.2021 10:00
Dodávka porodní vany
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2021 10.06.2021 09:00
Dodávka ultrazvuku pro BOC
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2021 09.06.2021 09:00
Dodání speciálních vozidel ZZS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 14.06.2021 07:00
Dodání tabletů posádky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2021 10.06.2021 07:00
Dodání monitorů životních funkcí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2021 09.06.2021 07:00
TDS a BOZP stavby Operační lůžkový fond 5.NP - PCHO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2021 07.06.2021 09:00
Rekonstrukce vodárny Karviná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2021 31.05.2021 08:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby Heliport - doplnění technologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2021 08.06.2021 10:00
Oprava fasády VS Rýmařov II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2021 02.06.2021 07:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Videogastroskopy
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2021 26.05.2021 10:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Monitor vitálních funkcí
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2021 26.05.2021 10:00
Pořízení malotraktoru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2021 24.05.2021 08:00
Dodávka fototerapeutické celotělové kabiny vč. zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2021 21.05.2021 08:00
všechny zakázky