Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna automatiky a hořáků kotle Karviná, Orlová a Havířov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 30.04.2019 08:00
Dodávky univerzálních setů k enterálním výživám, vč. výpůjčky 28 ks enterálních pump
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 09.05.2019 09:00
Dodání sanitních vozidel
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 13.05.2019 08:00
Dodávka 60 ks repasovaných PC pro SN v Opavě a SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2019 02.05.2019 09:00
Dodávka počítačů pro Nemocnici ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 25.04.2019 09:00
Dodávka pneumatik
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2019 03.05.2019 08:00
Dodávka 2 ks EKG přístrojů
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 16.04.2019 09:00
Vybavení interiéru magnetické rezonance
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2019 15.04.2019 09:00
Výkon inženýrské činnosti - TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Pavilon H – stavební úpravy a přístavba"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2019 29.04.2019 09:00
Výkon inženýrské činnosti (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2019 29.04.2019 08:30
Projektová dokumentace a výkon autorského dozoru – Rekonstrukce vestibulu-OZŘ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2019 12.04.2019 08:00
Operační sety a pláště pro COS
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2019 02.05.2019 10:00
Pořízení zdravotní přístrojové techniky – Monitorovací systém základních životních funkcí pro dětskou JIP a ultrazvukový přístroj na dětské oddělení
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2019 30.04.2019 10:00
Dodávka regálového systému do spisovny SNO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2019 26.04.2019 10:00
Dodávka granulové myčky
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2019 03.04.2019 09:00
všechny zakázky