Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání sanitních vozidel
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 10.05.2021 07:00
Dodávka optického biometru pro oční oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 23.04.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace a autorský dozor k akci "Rekonstrukce Gastroenterologického centra" II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 23.04.2021 08:00
Pavilon B – stavební úpravy suterénu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2021 22.04.2021 10:00
„Nákup osobních ochranných prostředků – Ochranné obleky“
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2021 19.04.2021 09:00
Dodávka sanitního vozidla - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2021 12.04.2021 09:00
„Kardiotokografický systém pro gynekologicko-porodnické oddělení“
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2021 27.04.2021 09:00
„Opravy, revize a servis gastronomických zařízení“
podlimitní Hodnocení 19.03.2021 09.04.2021 10:00
Dodávka porodní, relaxační vany pro gynekologicko-porodnické oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2021 01.04.2021 09:00
„UZV přístroj pro urologickou diagnostiku“
podlimitní Hodnocení 19.03.2021 09.04.2021 09:00
Dodávka a instalace nového teplovodního kotle
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2021 01.04.2021 10:00
OOP Dvorce –přístavba a stavební úpravy – PD, inženýrská činnost, autorský dozor a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2021 07.04.2021 09:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Obnova instrumentária pro urologii – cystoskopy, rigidní optika, sterilizační kontejnery
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2021 29.03.2021 10:00
„Průběžné dodávky jednorázových setů pro odběr plné krve s in-line filtrací, včetně bezplatné výpůjčky 4 ks automatických separátorů (lisů) na zpracování odebrané krve a 4 ks automatických míchacích vah pro odběr krve“
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2021 29.04.2021 09:00
„Výpůjčka 5 ks separátorů krevní plazmy a dodávky jednorázových setů pro odběr krevní plazmy II“
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2021 19.04.2021 09:00
všechny zakázky