Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění 2 ks diagnostických pracovních stanic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 09.11.2020 09:00
Dodávka počítačů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 05.11.2020 09:00
Dodávka 2 ks ultrazvukových přístrojů
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 11.11.2020 09:00
Dodávka optického koherenčního tomografu s neinvazivní OCT angiografií pro oční oddělení
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 11.11.2020 10:00
Dodávka systému pro monitoring síťových aktivit
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 05.11.2020 09:00
Kompenzace k trafu vysokého napětí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 30.10.2020 09:00
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro mikrobiologické oddělení SN v Opavě
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2020 20.11.2020 08:30
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. II“
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 20.11.2020 09:00
Nemocniční bufet – vyhřívané a chladicí prodejní vitríny
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2020 23.10.2020 10:00
Dodávka a montáž automatických posuvných dveří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 30.10.2020 09:00
Dodávka 1 ks elektrického akumulátorového tahače pro stravovací provoz
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.10.2020 27.10.2020 09:00
Dodávka mikroskopu včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 02.11.2020 09:00
Rekonstrukce rehabilitace v Orlové - přístrojové vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2020 23.10.2020 08:00
Bezdrátová monitorace plodu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2020 20.10.2020 08:00
Výměna nakládacího systému a podvozku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2020 23.10.2020 07:00
všechny zakázky