Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpůjčka imunohistochemického barvícího automatu včetně dodávek spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.10.2022 18.10.2022 08:00
Výpůjčka 21 kusů POCT glukometrů včetně dodávky spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.10.2022 18.10.2022 08:00
Vybavení interiéru - pavilon L SN v Opavě
podlimitní Příjem nabídek 03.10.2022 21.10.2022 09:00
Výpůjčka hematologického analyzátoru spojená s dodávkou reagencií pro stanovení krevního obrazu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.10.2022 17.10.2022 10:00
Modernizace Nemocnice Třinec – II. Etapa, II. Část – Dodávka magnetické rezonance včetně pozáručního servisu.
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2022 08.11.2022 10:00
Dodávky medicinálních a technických plynů, vč. pronájmu lahví
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 13.10.2022 08:00
Projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti – Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem Karviná a přesun očního centra - OZŘ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 06.10.2022 08:00
Dodávka břišního rozvěrače
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 04.10.2022 08:30
Dodávka 2 ks myček podložních mís
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 04.10.2022 08:00
Výpůjčka imunohematologického analyzátoru včetně dodávky reagencií
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2022 25.10.2022 09:00
Dodávka přenosných ultrazvukových přístrojů pro interní oddělení a centrální urgentní příjem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 07.10.2022 10:00
Dodávka žacího stroje pro údržbu SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 07.10.2022 09:00
Dodávka užitkového vozidla II
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.09.2022 03.10.2022 08:00
Medicinální a technické plyny
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2022 24.10.2022 10:00
Město Albrechtice – stavební úpravy budovy LDN
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 12.10.2022 10:00
všechny zakázky