Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pavilon T – stavební úpravy a přístavba – PD, inženýrská činnost, autorský dozor a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 28.05.2021 10:00
Dodávka fototerapeutické celotělové kabiny vč. zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 21.05.2021 08:00
Pavilon F – stavební úpravy 1.NP pro rehabilitaci
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 28.05.2021 08:30
Kyslíková přípojka a rozvod kyslíku v 1. NP budovy R
podlimitní Příjem nabídek 04.05.2021 21.05.2021 10:00
Rozšíření gastro ambulance Orlová – vybavení interiéru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka vyhřívaného lůžka pro novorozence pro dětské oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2021 14.05.2021 09:00
Operační lůžkový fond 5. NP - PCHO
podlimitní Příjem nabídek 28.04.2021 24.05.2021 10:00
Oprava fasády VS Rýmařov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2021 13.05.2021 07:00
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro analýzu KO, vč. bezplatné výpůjčky 2 ks laboratorních analyzátorů pro Hematologicko-transfusní oddělení SN v Opavě II.
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2021 28.05.2021 08:30
„Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru a dodávky specifického spotřebního materiálu pro stanovení izoformy prostatického specifického antigenu v séru"
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2021 12.05.2021 09:00
Zajištění pravidelného servisu, provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek, revizí a inspekčních prohlídek výtahů SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2021 10.05.2021 09:00
Dodávka přístroje pro fúzní biopsii prostaty
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2021 27.04.2021 09:00
Pořízení kancelářského papíru
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2021 10.05.2021 10:00
„Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.“
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 21.05.2021 09:00
Dodávka 1 ks sanitního vozidla pro SN v Opavě
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2021 03.05.2021 09:00
všechny zakázky