Veřejná zakázka: Přístroj pro radiografii odebrané tkáně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5411
Systémové číslo: P21V00000282
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.11.2021
Nabídku podat do: 01.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístroj pro radiografii odebrané tkáně
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka 1 ks intraoperačního mobilního digitálního radiografického přístroje pro snímkování vzorků. Součástí dodávky na náklady dodavatele bude:
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu,
- výchozí elektro revize v případě pevně připojeného elektrozařízení,
- předvedení přístroje, provedené funkční a přejímací zkoušky dodaného zařízení a zajištění shody s požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
- dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě, protokoly z provedených zkoušek a měření)
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávek k účelu užívání v České republice,
- periodické bezpečnostně technické kontroly budou prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání včetně náhradních dílů, spotřebního materiálu, nutného k provedení kontroly,
- doklad o instruktáži (proškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“). Dodavatel bude bezplatně provádět instruktáž (dle zákona o zdravotnických prostředcích) nového personálu kupujícího, který bude zboží obsluhovat (maximálně 10x v průběhu jednoho kalendářního roku). Prodávající provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné (emailem) výzvy k jejímu provedení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- servis přístroje bude prováděn v souladu s ust. § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
 • IČO: 00844853
 • Poštovní adresa:
  Vydmuchov 399/5
  73401 Karviná

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy