Veřejná zakázka: Nemocniční kuchyně – pásová myčka nádobí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 6557
Systémové číslo: P24V00000128
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.06.2024
Nabídku podat do: 28.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nemocniční kuchyně – pásová myčka nádobí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodávka, instalace a zprovoznění nové elektrické pásové tabletové myčky (dále jen „zboží“) pro stravovací provoz nemocnice. Zadavatel požaduje zboží dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Veškeré dodávky musí splňovat platné české normy, atesty a právní předpisy.
Nedílnou součástí předmětu zakázky je:
- demontáž a rozebrání původní myčky včetně přesunu na předem určené místo v rámci areálu nemocnice,
- doprava nové myčky na místo instalace,
- instalace a zprovoznění nové myčky osobou pověřenou výrobcem/proškoleným technikem u výrobce,
- napojení zařízení na připravenou přípojku pitné vody a odpadů,
- likvidace stávající přípojky páry v nezbytně nutném rozsahu pro montáž nové myčky,
- zaškolení obsluhy proškoleným technikem v rozsahu 2 pracovních směn,
- předání návodů k použití a dokladů v českém jazyce (1x tištěný, 1x na CD nebo flash paměti, formát doc, pdf), které jsou nutné k převzetí zboží do vlastnictví kupujícího a k jeho provozu,
- montáž a zprovoznění bez přerušení provozu kuchyně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
 • IČO: 00844896
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 1132/24
  73601 Havířov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy