Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Magnetická rezonance – výstavba objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 18.05.2020 10:00
Dodávka a instalace gastroskopu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2020 15.05.2020 09:00
Dodávka a instalace odběrových vah a svářečky krevních vaků
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2020 04.05.2020 09:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 06.05.2020 10:00
Výkon autorského dozoru projektanta pro akci Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2020 06.05.2020 10:00
Přestavba ambulancí
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2020 29.04.2020 10:00
Datacentrum s garantovanou bezpečností
podlimitní Zadáno 14.04.2020 30.04.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce šaten a dodávka mobiliáře
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2020 22.04.2020 10:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Resuscitační lůžko pro ARIM
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2020 23.04.2020 10:00
"Zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor k akci – Přístavba a nástavba rehabilitace – opakování"
podlimitní Zadáno 08.04.2020 29.04.2020 09:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce vestibulu
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2020 24.04.2020 10:00
Rekonstrukce vestibulu
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2020 05.05.2020 10:00
Pořízení zdravotnické techniky - telemeterie a kardiotokograf
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2020 17.04.2020 08:00
Servis chladicích zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2020 20.04.2020 08:00
Datacentrum s garantovanou bezpečností – výstavba páteřní optické sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 31.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››