Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka náplasti a krytí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 09:00
Dodávka sanitního vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2022 14.04.2022 09:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Analytický systém pro nutriční poradnu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2022 22.03.2022 10:00
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení
podlimitní Hodnocení 10.03.2022 31.03.2022 09:00
Rekonstrukce infekčního oddělení pro oddělenou logistiku pacientů s VNN a C19
podlimitní Hodnocení 10.03.2022 31.03.2022 10:00
Modernizace Nemocnice Třinec – I. etapa II.
nadlimitní Zadáno 08.03.2022 08.04.2022 10:00
Dodávka kyslíkové a aerosolové terapie
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2022 16.03.2022 09:00
Dodávka licencí 2x SvSAN Single-Node Base License - 12 TB License s dvouletou podporou, instalací a konfigurací na stávající HW"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 07.03.2022 08:00
Úprava zpevněných ploch u pavilonu R
podlimitní Zadáno 22.02.2022 17.03.2022 10:00
Dodávka stacionární digitální skiagrafie vč. případných stavebních úprav
nadlimitní Zadáno 03.02.2022 10.03.2022 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor k akci "Chlazení bloku D"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 23.02.2022 08:00
Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor k akci "Rozšíření parkoviště Nemocnice Třinec, p.o."
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 21.02.2022 08:00
Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení - Modernizace přístrojové techniky Infekčního oddělení (přístroje) – monitorovací systém životních funkcí
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.01.2022 25.01.2022 10:00
Zajištění dodávky a implementace poštovního serveru a poštovních služeb v hybridním režimu, vč. souvisejících migračních prací. (licence MS Exchange Server, Microsoft CAL, MS Office a technická podpora(onsite), zajištění backup účtů)
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.01.2022 24.01.2022 10:00
Projektová dokumentace a autorský dozor k akci "Rekonstrukce gynekologické ambulance a rodinného pokoje"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2022 02.02.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016