Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka injekčních stříkaček a jehel
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2022 19.12.2022 08:00
Likvidace nebezpečného odpadu
podlimitní Zadáno 04.11.2022 28.11.2022 08:00
Obnova serverů, zvýšení kapacity datového uložiště a rozšíření funkcionalit systému PACS
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2022 18.11.2022 08:00
Likvidace nebezpečného odpadu
podlimitní Zadáno 21.10.2022 14.11.2022 09:00
Dodávka PC, LCD monitorů a licencí Windows Server 2022 Cal Device
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2022 03.11.2022 08:00
Výpůjčka imunohistochemického barvícího automatu včetně dodávek spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2022 18.10.2022 08:00
Výpůjčka 21 kusů POCT glukometrů včetně dodávky spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2022 18.10.2022 08:00
Modernizace Nemocnice Třinec – II. Etapa, II. Část – Dodávka magnetické rezonance včetně pozáručního servisu.
nadlimitní Zadáno 29.09.2022 01.12.2022 10:00
Medicinální a technické plyny
nadlimitní Zadáno 21.09.2022 24.10.2022 10:00
Právní služby ve věcech nesporné právní agendy Nemocnice Třinec, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 26.09.2022 08:00
Dodávka sanitního vozidla II.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 29.09.2022 08:00
Projektová dokumentace, výkon autorského dozoru k akci "Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 26.09.2022 08:00
Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa II
nadlimitní Zadáno 30.08.2022 09.11.2022 10:00
Ostraha areálu Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 15.07.2022 09.08.2022 12:00
Oprava podlahy v kuchyni Nemocnice Třinec, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 28.07.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016