Veřejná zakázka: Dodávka RTG diagnostického přístroje pro plicní ambulanci v Bruntále

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5134
Systémové číslo: P21V00000005
Evidenční číslo zadavatele: SZZ/Otr/2021/01/RTG-plicní ambulance Bruntál
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007625
Datum zahájení: 14.01.2021
Nabídku podat do: 18.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka RTG diagnostického přístroje pro plicní ambulanci v Bruntále
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího dodavatele 1 ks nového RTG diagnostického přístroje pro plicní ambulanci v Bruntále, vč. 6letého pozáručního servisu dle požadované specifikace.
Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž:
• doprava do místa určení;
• montáž a zprovoznění zdravotnického RTG přístroje;
• provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu;
• instruktáž dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů;
• zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou, případně s překladatelem;
• stavební úpravy související s instalací přístroje
• provedení výchozí elektrické revize a přejímací zkoušky dle atomového zákona

• STAVEBNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE:
- Dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení
- Vybudování nových kabelových drážek do podlahy dle potřeby přístroje,
- Výměna podlahy v celé vyšetřovně a ovladovně za podlahu splňující příslušné normy dle účelu použití
- Součástí dodávky je provedení veškerých stavebních prací spojených s instalací přístroje a jeho uvedením do provozu. Účastník ZŘ si musí upravit přístupové prostory a prostory instalace dle svých potřeb a po skončení instalace musí prostor uvést do stavu vyhovujícím požadavkům SÚJB, jakož i všem, stavebním, hygienickým a estetickým standardům. Opravu poškozených nebo upravených stavebních prvků, elektroinstalace, nebo sanitárního vybavení provede účastník ZŘ na své náklady
- Součástí dodávky je i závěrečná výmalba a výměna podlahy včetně ovladovny a vyšetřovny.
- Součástí dodávky je dále i demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje a vystavení protokolu o likvidaci zdroje ionizujícího záření.


• ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
- Minimální záruční doba a poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců, vč. PBTK, el. revizí a zkoušek dlouhodobé stability,
- 6letý plný pozáruční servis zahrnující PBTK periodickou bezpečnostně-technickou kontrolu včetně pravidelně vyměňovaných náhradních dílů v rámci této kontroly, elektrické revize a zkoušek dlouhodobé stability, oprav, náhradních dílů, práce i dopravy, vše v souladu se zákonem 268/2014Sb. a doporučeními výrobce;

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
 • IČO: 00844641
 • Poštovní adresa:
  I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 636549

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky