Veřejná zakázka: Radiografický přístroj pro snímkování vzorků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5787
Systémové číslo: P22V00000215
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.06.2022
Nabídku podat do: 07.07.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Radiografický přístroj pro snímkování vzorků
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka 1 ks intraoperačního mobilního digitálního radiografického přístroje pro snímkování vzorků. Součástí dodávky na náklady dodavatele bude:
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu,
- výchozí elektro revize v případě pevně připojeného elektrozařízení,
- předvedení přístroje, provedené funkční a přejímací zkoušky dodaného zařízení a zajištění shody s požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (provedení měření rozptýleného záření)
- dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě, protokoly z provedených zkoušek a měření)
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávek k účelu užívání v České republice,
- doklad o instruktáži (proškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“). Dodavatel bude bezplatně provádět instruktáž (dle zákona o zdravotnických prostředcích) nového personálu kupujícího, který bude zboží obsluhovat (maximálně 10x v průběhu jednoho kalendářního roku). Prodávající provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné (emailem) výzvy k jejímu provedení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- servis přístroje bude prováděn v souladu s ust. § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích.
- pravidelné prohlídky, validace, revize a opravy prováděné v rámci záruky (24 měsíců) bezplatně:
- pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
- elektrická revize (pokud se jedná o ZP pevně připojené k síťovému zdroji el. energie (např. rentgeny, autoklávy apod.)
-provádění zkoušek dlouhodobé stability min. 1x ročně nebo v případě opravy, podezření na nevyhovující parametry nebo v případě výměny rtg. zářiče před dalším uvedením do klinického provozu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 299 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
 • IČO: 00844896
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 1132/24
  73601 Havířov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky