Veřejná zakázka: Výpůjčka plně automatizovaných biochemických a imunochemických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6298
Systémové číslo: P23V00000223
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.09.2023
Nabídku podat do: 09.11.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výpůjčka plně automatizovaných biochemických a imunochemických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky spotřebního materiálu, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu potřebného k materiálnímu zajištění biochemických a imunochemických vyšetření v oblasti níže definovaného spektra vyšetření na dobu neurčitou, včetně zajištění bezplatné přepravy tohoto materiálu do místa určení – Laboratoř KL, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, bezplatná výpůjčka a instalace biochemických a imunochemických analytických systémů specifikovaných níže pro laboratoř KL (dále také jen „analyzátorů“) včetně příslušenství a SW se zajištěním školení (níže podrobněji upřesněno) v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, jejich plného servisu vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky, - bezplatná výpůjčka a instalace potřebných klimatizací a úpraven vody vhodných pro zajištění provozu nabízených analytických systémů v podmínkách instalace v KL, bezplatná výpůjčka a instalace záložních zdrojů (UPS) s dostačující kapacitou pro chod všech systémů při výpadku elektrické energie na dobu minimálně 30 minut, včetně požadavků na dodavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
 • IČO: 00534242
 • Poštovní adresa:
  Kaštanová 268
  73961 Třinec

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky